KATALÓG TROFEJÍ

Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2016/2017  - 21. ročník - Hriňová 11-12. 3. 2017

Menný zoznam členov okresnej hodnotiteľskej komisie OPK Detva, ktorí vykonali hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu a lovu zveri a správnosti odstrelu trofejovej zveri.
Predseda hodnotiteľskej komisie
1. Ing. Pavel Krekáň
Podpredseda hodnotiteľskej komisie
2. Ing. Jozef Bučko, PhD.
Členovia hodnotiteľskej komisie - jelenie trofeje
3. Ing. Peter Kuric
4. Ing. Ján Nôžka
5. Ing. Jozef Černák
6. Marcel Kučera
7. Ing. Marcel Lehocký, PhD.
8. Ing. Milan Rejko
9. Emil Rakyta
10. Peter Paľko
Členovia hodnotiteľskej komisie - srnčie trofeje
11. Ing. Štefan Pavelka
12. Gejza Laco
Členovia hodnotiteľskej komisie - muflonie trofeje
13. Jozef Debnár
14. Ing. Zuzana Pavelková
Členovia hodnotiteľskej komisie - diviačie trofeje
15. Jozef Paľko
16. Ing. Jozef Pšida, PhD.
Členovia hodnotiteľskej komisie - šelmy
17. Ing. Patrik Micháľ
18. Ing. Juraj Orviský
Asistent hodnotiteľskej komisie
1. Ing. Tomáš Ľupták

Okresná hodnotiteľská komisia bola vymenovaná na zasadnutí OPK Detva, dňa 8. 2. 2017

 

Vážení priatelia poľovníctva a prírody!
Poľovníctvo je v súčasnosti u nás aj vo svete chápané predovšetkým ako  rozumné využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov a ako nevyhnutný manažment populácii poľovnej zveri. To, o čo sa príroda v minulosti starala
sama, je už pozmenené, a tak v dnešnej silne antropizovanej krajine už nemôžme ponechať ani populácie poľovnej zveri bez zásahu, lebo biologickú rovnováhu v týchto ekosystémoch už nemožno dosiahnuť. Poľovník je
zodpovedný za to, aby sa zver príliš nerozmnožila, nespôsobovala škody, aby si zachovala a ďalej zlepšovala svoju kvalitu a trofejovú hodnotu.
Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je aj správny selektívny lov. K tomuto udržateľnému manažmentu poľovníctva patrí aj dodržiavanie poľovníckej disciplíny, etiky a morálky.
Chovateľská prehliadka /CHP/ a výstava poľovníckych trofejí nám umožňuje objektívne zhodnotenie, verejnú prezentáciu výsledkov a spoločenskú kontrolu poľovníckeho obhospodarovania poľovných revírov okresu Detva.
Zámerom tohto podujatia je okrem iného aj popularizácia poľovníctva v našom regióne. Snahou Obvodnej poľovníckej komory v Detve je osloviť nielen laickú verejnosť, ale aj školské inštitúcie k tomu, aby využili
každoročne organizovanú výstavu ako jednu z možných foriem výučby biologických predmetov. Mládeži predškolského veku a žiakom I. stupňa základných škôl výstava poskytuje priestor pre prezentáciu svojich výtvarných
a literárnych prác súvisiacich s problematikou ochrany prírody a poľovníctva. Sprievodnou akciou je aj premietanie videofil mov, lesná pedagogika s poľovníckou a ochranárskou tematikou.
Trofejové výsledky dosiahnuté usmerňovaným selektívno-regulačným odstrelom zveri sú odmenou a pýchou všetkých svedomitých a čestných poľovníkov nášho okresu.
Veríme, že aj táto CHP prispeje k obohateniu návštevníkov o nové poznatky z oblasti poľovníctva a ochrany prírody, druhovej a kvalitatívnej skladby poľovnej zveri našich revírov a samotní poľovníci si obohatia svoje vedomosti
hlavne z oblasti selekcie zveri.

Vážený priatelia,
záverom mi dovoľte, aby som poďakoval všetkým poľovníkom, poľovníckej a hodnotiteľskej komisii v okrese Detva za vykonanú prácu v prospech poľovníctva a zároveň Vám všetkým zaželal do budúceho obdobia pevné zdravie a veľa pekných chvíľ v našej prírode.

František Kurčík
predseda OPK Detva

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (KATALÓG TROFEJÍ - Cast 1.pdf)KATALÓG TROFEJÍ - Cast 1.pdf[Katalóg - časť 1.]632 kB
Stiahnúť tento súbor (KATALÓG TROFEJÍ - Cast 2.pdf)KATALÓG TROFEJÍ - Cast 2.pdf[Katalóg - časť 2.]856 kB
Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Poľovníctvo KATALÓG TROFEJÍ