JÚN MESIAC POĽOVNÍCTVA A OCHRANY PRÍRODY

Vážení priatelia !

Jún – mesiac poľovníctva a ochrany prírody už tradične patrí prezentácií úspechov poľovníctva. Je to obdobie v ktorom si viac ako inokedy uvedomujeme nevyhnutnosť a potrebu ochrany prírody , životného prostredia , všetkého živého i neživého v nej najmä preto , že práve v tomto období , v období kladenia mláďat , je príroda najkrehkejšia a najzraniteľnejšia. Starať sa o prírodu , zveľaďovať a chrániť ju nemožno len určité obdobie v roku , je to sústavná každodenná povinnosť každého člena našej spoločnosti a zvlášť nás poľovníkov. Túto našu činnosť sledujú a hodnotia nielen zainteresované kruhy odborníkov či nepoľovnícka verejnosť, ktorá navštevuje prírodu , no najmä naše deti , ktoré konfrontujú často krát prázdne reči zodpovedných so skutočným stavom prírody.

Robíme všetko preto , aby konkrétne nezákonné spôsoby lovu a ich „propagácia „ boli zákonným spôsobom odmietané ? Robíme všetko pre to , aby reči o právomoci tých , ktorí by nad zákonnosťou mali držať ochrannú ruku boli myslené vážne a čí bude niekedy reálne zhodnotená , posúdená a v konečnom dôsledku aj ohodnotená činnosť tých , ktorí to so zveľaďovaním našej prírody od nepamäti myslia vážne.

Máme všetci dospelí a najmä zákonodarcovia tejto krajiny čisté svedomie v narábaní s odpadkami a v rešpektovaní rôznych vyhlášok a nariadení týkajúcich sa vypaľovania tráv , nezákonného drancovania lesov , umiestňovania nepovolených stavieb v najkrajších chránených zákutiach prírody , vo vytváraní čiernych skládok odpadu , v spôsobovaní množstva ekologických katastrof rôzneho druhu a rozsahu . Kedy konečne budeme svedkami exemplárneho postihu aspoň jediného ublíženia prírode ako takej ?

Vážení priatelia, my poľovníci patríme o spoločnosti , sme jej súčasťou , spoločnosť nás vníma , reaguje na našu činnosť. Nedopusťme preto , aby dobrá mienka o väčšine poľovníkov a záslužnej činnosti bola dehonestovaná aktivitami niekoľkých „ tiež poľovníkov „ a naslovovzatých „ochrancov prírody“ z tretieho sektora , ktorých odvaha zo dňa na deň narastá . Všetci si musíme uvedomiť , že úlohou každej vyspelej spoločnosti je ochrana prírody a ekologickej rovnováhy , ktorá je základnou podmienkou zachovania života na našej planéte .

O to sa pričiňme aj my poľovníci svojou každodennou obetavou prácou . Nepoľavme ,nedopusťme , aby to bolo inak aj napriek tomu , že pri zavedení novej poľovníckej legislatívy do praxe ostalo niekoľko nejasnosti. Nikto nám dnes neposkytne recept na riešenie problému nekontrolovateľného premnoženia pytliačiacich „ psíkov a mačičiek „ sústredených na okrajoch každej obce v našom okrese , ktoré robia veľké škody najmä na drobnej zveri ale aj srnčej a jelenej.

A čo tak riešenie čoraz častejšie sa objavujúceho problému premnoženia medveďa , vlka , či krkavca , veď len v posledných dvoch rokoch nám vlky v oblasti Poľany strhli desiatky kusov jelenej zveri . A to beží petícia tzv. ochranárov na zákaz odstrelu vlkov počas celého roka .

Aj napriek týmto skutočnostiam veríme , že v poľovníckych združeniach a spolkoch v našom okrese budú aj naďalej vládnuť dobré mravy založené na rovnosti , že všetci príslušníci poľovníckej rodiny si budú ctiť tradície našich predkov , bez ktorých by nám ostali len pánske poľovačky , honba za trofejami či divinou.

To všetko nám reálne hrozí , ak nad právo silnejšieho , nad majetkové či politické vplyvy nepostavíme zákon nášho svedom ia overeného v praxi . Učiňme tak z úcty k sebe samému a na príslušnosť k stavu s  tradíciou chovať , zveľaďovať , chrániť a v poslednom rade loviť , aby sa zver nerozmnožila nad normované stavy a tým zabránime škodám na poľnohospodárskych a lesných kultúrach .

 

S pozdravom „ Poľovníctvu zdar ! „

 

Ing. Jozef Lupták ,

 

predseda Osvetovej komisie Obvodnej poľovníckej komory a O k O SPZ Detva.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Plán práce OPK Detva.docx 2016.docx)Plán práce OPK Detva.docx 2016.docx[Plán práce]182 kB
Stiahnúť tento súbor (Smernice SPZ o udelovani MsH.doc)Smernice SPZ o udelovani MsH.doc[Smernice Slovenského poľovníckeho zväzu o udeľovaní Medaily svätého Huberta]44 kB
Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Osveta JÚN MESIAC POĽOVNÍCTVA A OCHRANY PRÍRODY