Predbežné Farbiarske skúšky

farbiarBavorskySlovenská poľovnícka komora Obvodná poľovnícka komora Detva v spolupráci so  Slovenským poľovníckym zväzom – Okresnou organizáciou Detva a  Poľovníckym združením Siroň – Detva organizuje 

Predbežné Farbiarske skúšky  27. októbra 2019

Propozície

Zraz účastníkov: 27.10.2019 o 7:30 hod – Železničná stanica Detva
Uzávierka prihlášok: 15.10.2019 (prijatie prihlášky je podmienené zaplatením stanoveného poplatku 35,- Eur)
Všeobecné ustanovenia:


1. Na skúškach sa môžu zúčastniť psy a suky, ktoré v deň skúšok dosiahli vek najmenej 12 mesiacov.
2. Vodič je povinný byť poľovnícky ustrojený a mať poľovnú zbraň, farbiarsky remeň a preukaz o pôvode psa.
3. Zo skúšok sú vylúčené psy, ktorých pôvod nie je možné dokázať preukazom o pôvode, choré, zranené, slepé, hluché a hárajúce sa suky.
4. Usporiadatelia neručia za škody spôsobené psom, ani za jeho stratu, či úhyn.
5. Vyššie uvedený poplatok 35,- Eur môžete uhradiť v kancelárii OPK DT v hotovosti resp. bezhotovostným prevodom na číslo účtu SK 25 6500 0000 0000 20313450, variabilný symbol: dátum skúšok, poznámka: meno vodiča
Veterinárne pokyny:
Vodič psa musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz, v ktorom bude potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, parvoviróze, leptospiróze a infekčnej hepatitíde, nie staršie ako jeden rok a nie menej ako jeden mesiac pred konaním skúšok. Vo veterinárnom osvedčení, nie staršom ako 5 dní pred skúškami, veterinárny lekár osvedčí, že pes nepochádza z ohniska besnoty, len pre vodičov mimo okresu B. Bystrica.

V prípade ďalších otázok kontaktujte kanceláriu OPK na t.č.: 0905 182 077

Ján Hronček
Vedúci kancelárie

František Kurčík
Predseda OPK Detva

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PFS 2019 - Propozície.docx)PFS 2019 - Propozície.docx[propozície]15 kB
Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Kynológia Predbežné Farbiarske skúšky