PREDBEŽNÉ FARBIARSKE SKÚŠKY

Slovenská​ ​poľovnícka​ ​komora Obvodná​ ​poľovnícka​ ​komora​ ​Detva​ ​v spolupráci so Slovenským​ ​poľovníckym​ ​zväzom​ ​–​ ​Okresnou ​ ​organizáciou​ ​Detva​ a Poľovníckym​ ​združením​ ​Siroň​ ​–​ ​Detva​ ​organizuje

PREDBEŽNÉ FARBIARSKE SKÚŠKY, 12.​ ​novembra​ ​2017

Propozície


Zraz​ ​účastníkov: 12.11.2017 o 7:30 hod – ​Železničná stanica Detva
Uzávierka​ ​prihlášok: 7.11.2017 (prijatie prihlášky je podmienené zaplatením stanoveného poplatku 35,- Eur)
Všeobecné​ ​ustanovenia:
1. Na skúškach sa môžu zúčastniť psy a suky, ktoré v deň skúšok dosiahli vek najmenej 12 mesiacov.
2. Vodič je povinný byť poľovnícky ustrojený a mať poľovnú zbraň, farbiarsky remeň a preukaz o pôvode psa.
4. Zo skúšok sú vylúčené psy, ktorých pôvod nie je možné dokázať preukazom o pôvode, choré, zranené, slepé, hluché a hárajúce sa suky.
5. Usporiadatelia neručia za ​škody spôsobené psom, ani za jeho stratu, či úhyn.
6. Vyššie uvedený poplatok 35,- Eur môžete uhradiť v kancelárii OPK DT v hotovosti resp. bezhotovostným prevodom na číslo účtu SK25 6500 0000 0000 20313450, variabilný symbol: dátum skúšok, poznámka: meno vodiča

Veterinárne​ ​pokyny:
Vodič psa musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz, v ktorom bude potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, parvoviróze, leptospiróze a infekčnej hepatitíde, nie staršie ako jeden rok a nie menej ako jeden mesiac pred konaním skúšok. Vo veterinárnom osvedčení, nie staršom ako 5 dní pred skúškami, veterinárny lekár osvedčí, ​že pes nepochádza z ohniska besnoty, len pre vodičov mimo okresu B. Bystrica.

V prípade ďalších kontaktujte kanceláriu OPK na t.č.: 0905 182 077

František Kurčík
Predseda OPK Detva

Ján Hronček
Vedúci kancelárie

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PFS 2017 - Propozície.docx)PFS 2017 - Propozície.docx[Propozície]5 kB
Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Kynológia PREDBEŽNÉ FARBIARSKE SKÚŠKY