Majstrovstvá OPK v streľbe

strelec4Predstavenstvo OPK v Detve v zmysle pokynov SPK a podľa plánu práce streleckej komisie stanovilo termín konania Majstrovstva OPK v streľbe malokalibrovkou M 400 a XVIII. ročníka Memoriálu Martina Kulicha - verejného streleckého preteku

na deň 23. apríla 2022

na streleckom štadióne SNP v Sielnici podľa pripojeného rozpisu. Každé PZ a poľovnícka organizácia v zmysle pokynov OPK Detva vyšle na toto majstrovstvo najmenej jedno trojčlenne družstvo.

 

Na Majstrovstvách OPK sa môžu zúčastniť aj členovia iných OPK. Členovia iných OPK budú hodnotení mimo poradia.  Na VSP – Memoriál Martina Kulicha XVIII. ročník sa môžu zúčastniť strelci bez obmedzenia príslušnosti k SPK .
Termín podania prihlášok najneskôr v deň konania Majstrovstva.

Na Majstrovstvách OPK a na VSP sa víťazom stáva strelec – družstvo s najvyšším dosiahnutým bodovým výsledkom. Ak dosiahnu viacerí strelci alebo družstvá maximálny možný počet bodov, budú všetci hodnotený na prvom mieste a následne sa vynechá taký počet miest o koľko bolo prvé miesto rozšírené. Ak dosiahnu viacerí strelci rovnaký najvyšší počet bodov, rozhoduje o ich poradí na prvých troch miestach rozstrel podľa bodu 10.4. Streleckého poriadku SPK

Súťažiaci strelci na majstrovstvách OPK budú hodnotení ako jednotlivci aj družstvá .

pokračovanie a podrobnosti v prílohe

 

 

Nachádzate sa tu: Home Majstrovstvá OPK v streľbe